HP Deskjet 1010 Printer series - Delovi štampača

background image

Delovi štampa

č

a

1

Dugme

Uklju

č

ena

:

2

Vodi

č

za širinu papira za ulazno ležište

3

Ulazno ležište

4

Kertridži s mastilom

5

USB port

6

Vrata za pristup kertridžima

7

Izlazno ležište

8

Produživa

č

izlaznog ležišta (naziva se i produživa

č

ležišta)

9

Veza napajanja

4

Poglavlje

2

Upoznajte HP Deskjet 1010 series

SRWW

background image

Lampica dugmeta (Uklju

č

eno)

Slika

2

-

1

Lampica dugmeta „On“ (Uklju

č

eno)

Ponašanje lampice

Opis

Isklju

č

ena

Isklju

č

eno je napajanje štampa

č

a.

Zatamnjeno

Ukazuje na to da je štampa

č

u režimu spavanja. Štampa

č

automatski prelazi u režim

spavanja nakon 5 minuta neaktivnosti.

Brzo trep

ć

e

Štampa

č

je u stanju greške koju možete otkloniti ako pratite poruke na ekranu ra

č

unara.

Ako ne vidite poruke na ekranu, pokušajte da odštampate dokument kako biste generisali
poruku na ekranu.

Trep

ć

e

Štampa

č

obra

đ

uje zadatak. Da biste otkazali zadatak ,pritisnite dugme

Uklju

č

ena

.

Uklju

č

ena

Štampa

č

je uklju

č

en i spreman za štampanje.

NAPOMENA:

Ako ste uklonili zaglavljeni papir, drža

č

je u zastoju ili nema papira u štampa

č

u,

treba jednom da pritisnete dugme

Uklju

č

ena

da biste nastavili sa štampanjem. Ako u roku od dve

sekunde dvaput pritisnete dugme

Uklju

č

ena

, štampa

č

ć

e se isklju

č

iti.

SRWW