HP Deskjet 1010 Printer series - Automatsko isključivanje

background image

Automatsko isklju

č

ivanje

Automatsko isklju

č

ivanje je automatski omogu

ć

eno kad uklju

č

ite štampa

č

. Kada je Automatsko

isklju

č

ivanje omogu

ć

eno, štampa

č

ć

e se automatski isklju

č

iti nakon dva sata neaktivnosti kako bi se

smanjila potrošnja energije.

Automatsko isklju

č

ivanje potpuno isklju

č

uje štampa

č

, tako da

morate ponovo da ga uklju

č

ite koriste

ć

i dugme Uklju

č

ena.

Za modele štampa

č

a sa funkcijom za

beži

č

nu ili Ethernet mrežu, Automatsko isklju

č

ivanje automatski postaje onemogu

ć

eno kada

štampa

č

uspostavi beži

č

nu ili Ethernet mrežnu vezu.

Č

ak i kada je Automatsko isklju

č

ivanje

onemogu

ć

eno, štampa

č

prelazi u režim spavanje posle 5 minuta neaktivnosti da bi doprineo

smanjenoj potrošnji energije.

Da biste promenili postavku Automatsko isklju

č

ivanje u okviru softver štampa

č

a

1

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg da biste otvorili softver

štampa

č

a:

Windows 8

: Na ekranu

Start

(Po

č

etak) kliknite desnim tasterom miša na praznu površinu

na ekranu, na traci sa aplikacijama izaberite stavku

All Apps

(Sve aplikacije), a zatim

kliknite na ikonu sa imenom štampa

č

a.

Windows 7

,

Windows Vista

i

Windows XP

: Na radnoj površini ra

č

unara kliknite na dugme

Start

, izaberite stavku

All Programs

(Svi programi), izaberite stavku

HP

, izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

, a zatim izaberite stavku

HP Deskjet 1010 series

.

2

.

U okviru softver štampa

č

a izaberite stavku

Print

(Odštampaj), a zatim izaberite stavku

Maintain Your Printer

(Održavanje štampa

č

a) da biste pristupili stavci okviru sa alatkama

štampa

č

a.

3

.

Pojavljuje se okvir sa alatkama štampa

č

a.

4

.

Kliknite na dugme

Advanced Settings

(Napredne postavke), a zatim pratite uputstva na

ekranu.

Kada promenite postavku, štampa

č

ć

e održavati postavku koju ste odabrali.

6

Poglavlje

2

Upoznajte HP Deskjet 1010 series

SRWW

background image

3