HP Deskjet 1010 Printer series - Upoznajte HP Deskjet 1010 series

background image

Upoznajte HP Deskjet 1010 series

Delovi štampa

č

a

Lampica dugmeta (Uklju

č

eno)

Automatsko isklju

č

ivanje

SRWW

3