HP Deskjet 1010 Printer series - Sistemski zahtevi

background image

Sistemski zahtevi

Softverski i sistemski zahtevi se nalaze u datoteci „Readme“ (Pro

č

itaj me).

Za informacije o budu

ć

im izdanjima operativnog sistema i podršci posetite HP veb lokaciju za

podršku na mreži na adresi

www.hp.com/support

.