HP Deskjet 1010 Printer series - Informacije o akustici

background image

Informacije o akustici

Ako imate pristup Internetu, možete preuzeti informacije o akustici sa HP veb lokacije. Idite na:

www.hp.com/support

.

SRWW

Specifikacije

63