HP Deskjet 1010 Printer series - Upotreba papira

background image

Upotreba papira

Ovaj proizvod je prikladan za koriš

ć

enje recikliranog papira u skladu sa standardima DIN 19309 i EN

12281:2002.