HP Deskjet 1010 Printer series - Režim spavanja

background image

Režim spavanja

Potrošnja energije je smanjena dok se štampa

č

nalazi u režimu spavanja.

Štampa

č

ć

e posle po

č

etnog podešavanja u

ć

i u režim spavanja nakon 5 minuta neaktivnosti.

Nije mogu

ć

e promeniti vreme do prelaska u režim spavanja.

SRWW

Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine

65