HP Deskjet 1010 Printer series - Program recikliranja

background image

Program recikliranja

Preduze

ć

e HP nudi sve ve

ć

i broj programa za povra

ć

aj i recikliranje proizvoda u mnogim

zemljama/regionima i udružilo se sa nekim od najve

ć

ih elektronskih centara za recikliranje širom

sveta. HP održava resurse ponovnom prodajom nekih od najpopularnijih proizvoda. Više informacija
o recikliranju HP proizvoda potražite na lokaciji:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/