HP Deskjet 1010 Printer series - Potrošnja energije

background image

Potrošnja energije

Hewlett-Packard oprema za štampanje i obradu slika ozna

č

ena ENERGY STAR® logotipom

kvalifikovana je u skladu sa ENERGY STAR specifikacijama za opremu za obradu slika agencije za
zaštitu životne sredine SAD. Slede

ć

a oznaka se pojavljuje na proizvodima za obradu slika

kvalifikovanim za ENERGY STAR:

Dodatne informacije o modelu proizvoda za obradu slika kvalifikovanom za ENERGY STAR navedene
su na lokaciji:

www.hp.com/go/energystar