HP Deskjet 1010 Printer series - Plastika

background image

Plastika

Plasti

č

ni delovi težine preko 25 grama ozna

č

eni su u skladu sa me

đ

unarodnim standardima koji

olakšavaju mogu

ć

nost identifikovanja plastike za potrebe recikliranja na kraju životnog veka

proizvoda.

64

Dodatak

A

Tehni

č

ke informacije

SRWW