HP Deskjet 1010 Printer series - Hemijske supstance

background image

Hemijske supstance

Preduze

ć

e HP je posve

ć

eno tome da klijentima obezbedi informacije o hemijskim supstancama u

proizvodima da bi se ispunili zakonski zahtevi kao što je REACH

(Regulation EC No 1907/2006 of the

European Parliament and the Council)

. Izveštaj sa informacijama o hemijskim supstancama za ovaj

proizvod mogu se prona

ć

i na lokaciji:

www.hp.com/go/reach

.

Ograni

č