HP Deskjet 1010 Printer series - Ekološki saveti

background image

Ekološki saveti

Preduze

ć

e HP je posve

ć

eno tome da pomogne klijentima da smanje uticaj na životnu sredinu.

Posetite veb lokaciju programa i inicijativa za zaštitu životne sredine preduze

ć

a HP da biste

pronašli više informacija o inicijativama preduze

ć

a HP u vezi sa zaštitom životne sredine.

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/