HP Deskjet 1010 Printer series - Tehničke informacije

background image

ke informacije

Tehni

č

ke specifikacije i me

đ

unarodne informacije o propisima za HP Deskjet 1010 series

obezbe

đ

ene su u ovom odeljku.

Dodatne specifikacije potražite u odštampanoj dokumentaciji koju ste dobili uz HP Deskjet 1010
series.

Ovaj odeljak sadrži slede

ć

e teme:

Obaveštenja kompanije Hewlett-Packard

Specifikacije

Program brige o proizvodima za zaštitu životne sredine

Obaveštenja o propisima

SRWW

59