HP Deskjet 1010 Printer series - Priprema ležišta

background image

Priprema ležišta

Otvorite izlazno ležište

Izlazno ležište mora biti otvoreno da bi se štampanje pokrenulo.

Zatvaranje vrata za pristup kertridžima

Vrata za pristup kertridžima morate da zatvorite da bi štampanje moglo da po

č

ne.

Kliknite ovde da biste pogledali više informacija na internetu

.

SRWW

Priprema ležišta

51