HP Deskjet 1010 Printer series - Kertridži starije generacije

background image

Kertridži starije generacije

Mora

ć

ete da koristite noviju verziju ovog kertridža. U najve

ć

em broju slu

č

ajeva noviju verziju

kertridža možete identifikovati tako što

ć

ete pogledati spoljašnju stranu pakovanja kertridža i

prona

ć

i datum isteka garancije.

Ako nekoliko mesta desno od datuma stoji oznaka „v1“, u pitanju je ažurirana novija verzija
kertridža. Ako je u pitanju kertridž starije generacije, obratite se HP podršci za pomo

ć

ili zamenu.

Kliknite ovde da biste potražili više informacija na mreži

.

SRWW

Kertridži starije generacije

55