HP Deskjet 1010 Printer series - Identifikovanje oštećenog kertridža

background image

Identifikovanje ošte

ć

enog kertridža

Da biste utvrdili da li je neki kertridž sa mastilom ošte

ć

en, uradite slede

ć

e:

1

.

Uklonite crni kertridž i zatvorite vrata za pristup kertridžima.

2

.

Ako se ponovo pojavi poruka o problemu sa kertridžom, a lampica dugmeta

Uklju

č

ena

po

č

ne

brzo da treperi, zamenite kertridž sa tri boje. Ako lampica

Uklju

č

ena

ne treperi, zamenite

crni kertridž.

3

.

Zatvorite vrata za pristup kertridžima.

4

.

Pokušajte da odštampate dokument.

5

.

Ako i dalje vidite poruku o problemu sa kertridžom, zamenite crni kertridž.

50

Poglavlje

7

Rešavanje problema

SRWW