HP Deskjet 1010 Printer series - Proces podrške

background image

Proces podrške

Ako imate problem, sledite ove korake:

1

.

Proverite dokumentaciju koju ste dobili uz štampa

č

.

2

.

Posetite veb lokaciju HP podrške na mreži na

www.hp.com/support

.

HP podrška na mreži je dostupna svim HP korisnicima To je najbrži izvor za ažurne informacije
o proizvodu i pomo

ć

stru

č

njaka i uklju

č

uje slede

ć

e funkcije:

Brz pristup kvalifikovanim stru

č

njacima podrške na mreži

Ažurne verzije softvera i upravlja

č

kih programa za štampa

č

Vredne informacije o rešavanju uobi

č

ajenih problema

Proaktivna ažuriranja za štampa

č

, obaveštenja o podršci i HP novostima koje postaju

dostupne kada registrujete štampa

č

3

.

Pozovite HP podršku.

Opcije podrške i dostupnost razlikuju se u zavisnosti od štampa

č

a, zemlje/regiona i jezika.