HP Deskjet 1010 Printer series - Upućivanje poziva

background image

ivanje poziva

Pozovite HP podršku dok se nalazite kraj ra

č

unara i štampa

č

a. Budite spremni da pružite slede

ć

e

informacije:

Ime proizvoda (nalazi se na štampa

č

u, na primer HP Deskjet 1010, HP Deskjet Ink Advantage

1015)

Broj proizvoda (nalazi se unutar vrata za pristup kertridžima)

Serijski broj (nalazi se na pozadini ili na dnu štampa

č

a)

Poruke koje se pojavljuju kada do

đ

e do date situacije

Odgovorite na ova pitanja:

Da li je ranije dolazilo do ove situacije?

Možete li ponovo dovesti do nje?

Da li ste dodali novi hardver ili softver na ra

č

unar otprilike u vreme kada je nastala ova

situacija?

Da li se dogodilo bilo šta drugo pre ove situacije (na primer, grmljavina, premeštanje
štampa

č

a itd.)?