HP Deskjet 1010 Printer series - Period telefonske podrške

background image

Period telefonske podrške

Jednogodišnja telefonska podrška je dostupna u Severnoj Americi, Aziji – Pacifik i Latinskoj Americi
(uklju

č

uju

ć

i Meksiko). Da biste utvrdili trajanje telefonske podrške u Evropi, na Bliskom istoku i u

Africi, posetite lokaciju

www.hp.com/support

. Primenjuju se standardne naknade preduze

ć

a za

telefoniju.

Upu

ć