HP Deskjet 1010 Printer series - Rešavanje problema

background image

Rešavanje problema

Ovaj odeljak sadrži slede

ć

e teme:

Poboljšavanje kvaliteta štampanja

Uklanjanje zaglavljenih papira

Štampanje nije mogu

ć

e

Č

ć

enje drža

č

a štampa

č

a

Identifikovanje ošte

ć

enog kertridža

Priprema ležišta

Otkazivanje štampa

č

a

Problem sa kertridžom sa mastilom

Kertridži starije generacije

HP podrška

SRWW

37