HP Deskjet 1010 Printer series - Saveti za rad sa kertridžima sa mastilom

background image

Saveti za rad sa kertridžima sa mastilom

Koristite slede

ć

e savete za rad sa kertridžima sa mastilom:

Da se kertridži sa mastilom ne bi isušili, štampa

č

uvek uklju

č

ujte pomo

ć

u dugmeta

Uklju

č

ena

i

sa

č

ekajte da lampica dugmeta

Uklju

č

ena

prestane da svetli.

Nemojte otvarati kertridže sa mastilom ili im uklanjati traku dok ne budete spremni da ih
instalirate. Traka na kertridžima sa mastilom smanjuju isparavanje mastila.

Ubacite kertridže sa mastilom u odgovaraju

ć

e slotove. Uskladite boju svakog kertridža sa

mastilom sa bojom i ikonom za svaki slot. Uverite se da su svi kertridži sa mastilom dobro
nalegli.

Pošto ubacite nove kertridže sa mastilom, poravnajte štampa

č

za najbolji kvalitet štampe.

Više informacija potražite u okviru

Poboljšavanje kvaliteta štampanja na stranici 38

.

Kad procenjeni nivoi mastila u softveru štampa

č

a prikazuju da u jednom ili oba kertridža

ponestaje mastila, razmotrite zamenu kertridža kako biste izbegli mogu

ć

a odlaganja

štampanja. Ne morate zamenjivati kertridže sa mastilom dok kvalitet štampanja ne postane
neprihvatljiv. Više informacija potražite u okviru

Zamena kertridža sa mastilom na stranici 27

.

Ako iz bilo kog razloga izvadite kertridž sa mastilom iz štampa

č

a, pokušajte da ga zamenite

što pre. Kertridži sa mastilom se suše izvan štampa

č

a ako nisu zašti

ć

eni.

SRWW

Saveti za rad sa kertridžima sa mastilom

31

background image

32

Poglavlje

5

Rad sa kertridžima sa mastilom

SRWW

background image

6

Mogu

ć