HP Deskjet 1010 Printer series - Izbor odgovarajućih kertridža sa mastilom

background image

ih kertridža sa mastilom

HP preporu

č

uje da koristite originalne HP kertridže sa mastilom. Originalni HP kertridži sa

mastilom su dizajnirani i testirani sa HP štampa

č

ima u cilju lakšeg, stalnog dobijanja odli

č

nih

rezultata.

26

Poglavlje

5

Rad sa kertridžima sa mastilom

SRWW