HP Deskjet 1010 Printer series - Preporučeni papiri za štampanje

background image

eni papiri za štampanje

Ako želite najbolji kvalitet štampanja, HP preporu

č

uje koriš

ć

enje HP papira koji su specijalno

dizajnirani za tip projekta koji štampate.

U zavisnosti od zemlje/regiona, neki od ovih papira možda nisu dostupni.

ColorLok

HP preporu

č

uje

č

iste papire sa ColorLok logotipom za štampanje i kopiranje svakodnevnih

dokumenata. Svi papiri sa ColorLok logotipom nezavisno su testirani da bi ispunili visoke
standarde pouzdanosti i kvaliteta štampanja, kao i da bi proizveli dokumente sa jasnim, živim
bojama, ja

č

im crnim bojama i koji se suše brže od obi

č

nih

č

istih papira. Potražite papire sa

ColorLok logotipom u razli

č

itim težinama i veli

č

inama od najve

ć

ih proizvo

đ

a

č

a papira.

Štampanje fotografija

HP Premium Plus fotografski papir

HP Premium Plus fotografski papir je najkvalitetniji HP fotografski papir za vaše najbolje
fotografije. HP Premium Plus fotografski papir vam omogu

ć

ava da štampate lepe slike koje se

odmah suše tako da ih možete podeliti

č

im iza

đ

u iz štampa

č

a. Dostupan je u nekoliko veli

č

ina,

uklju

č

uju

ć

i A4, 8,5 x 11 in

č

a, 10 x 15 cm (4 x 6 in

č

a), 13 x 18 cm (5 x 7 in

č

a) i 11 x 17 in

č

a

(A3) sa dva završna premaza – sjajni ili blago sjajni (polusjajni). Savršen za uramljivanje,
izlaganje ili poklanjanje najboljih fotografija i za specijalne fotografske projekte. HP Premium
Plus fotografski papir pruža izuzetne rezultate, profesionalni kvalitet i trajnost.

HP Advanced foto-papir

Ovaj debeli fotografski papir sadrži završni premaz koji se odmah suši radi lakšeg rukovanja
bez razmazivanja. Otporan je na vodu, mrlje, otiske prstiju i vlagu. Odštampani dokumenti
imaju izgled i doživljaj koji se mogu uporediti sa fotografijom obra

đ

enom u foto-radnji.

Dostupan je u nekoliko veli

č

ina uklju

č

uju

ć

i A4, 8,5 x 11 in

č

a, 10 x 15 cm (4 x 6 in

č

a), 13 x

18 cm (5 x 7 in

č

a). Ne sadrži kiseline kako bi dokumenti imali duži vek trajanja.

HP svakodnevni foto-papir

Odštampajte svakodnevne snimke u boji uz male troškove koriste

ć

i papir dizajniran za

štampanje obi

č

nih fotografija. Ovaj pristupa

č

ni fotografski papir se brzo suši radi lakog

rukovanja. Dobijte oštre, jasne slike kada koristite ovaj papir sa bilo kojim inkjet štampa

č

em.

Dostupan je sa sjajnim završnim premazom u nekoliko veli

č

ina, uklju

č

uju

ć

i A4, 8,5 x 11 in

č

a i

10 x 15 cm (4 x 6 in

č

a). Ne sadrži kiselinu kako bi fotografije duže trajale.

Poslovni dokumenti

HP Premium papir za prezentacije

ili

HP Professional papir 120

Ovi papiri su teški dvostrani mat papiri savršeni za prezentacije, poslovne ponude, izveštaje i
biltene. Oni predstavljaju najbolji izbor za zadivljuju

ć

i izgled i doživljaj.

HP papir za brošure

ili

HP Professional papir 180

16

Poglavlje

4

Osnovne informacije o papiru

SRWW

background image

Ovi papiri su sjajni ili mat na obe strane za dvostrano štampanje. Predstavljaju savršen izbor
za reprodukcije približno fotografske preciznosti i poslovne grafike za naslovne strane
izveštaja, specijalne prezentacije, brošure, poštu i kalendare.

Svakodnevno štampanje

HP sjajno beli inkjet papir

HP sjajno beli inkjet papir delivers high-contrast colors and sharp text. On je dovoljno
neproziran za dvostranu upotrebu boja bez providnosti, što ga

č

ini idealnim za biltene,

izveštaje i letke. On sadrži ColorLok tehnologiju za manje razmazane, ja

č

e crne boje i življe

boje.

HP papir za štampanje

HP papir za štampanje je višefunkcionalni papir visokog kvaliteta. On omogu

ć

ava dokumente

koji izgledaju i deluju izdržljivije od dokumenata odštampanih na standardnim višenamenskim
papirima ili papirima za kopiranje. On sadrži ColorLok tehnologiju za manje razmazane, ja

č

e

crne boje i življe boje. Ne sadrži kiseline kako bi dokumenti imali duži vek trajanja.

HP kancelarijski papir

HP kancelarijski papir je višefunkcionalni papir visokog kvaliteta. On je prikladan za kopije,
radne verzije, memorandume i ostale svakodnevne dokumente. On sadrži ColorLok tehnologiju
za manje razmazane, ja

č

e crne boje i življe boje. Ne sadrži kiseline kako bi dokumenti imali

duži vek trajanja.

HP kancelarijski reciklirani papir

HP kancelarijski reciklirani papir je višefunkcionalni papir visokog kvaliteta napravljen od 30%
recikliranih vlakana. On koristi tehnologiju ColorLok za manje razmazane, ja

č

e crne boje i

življe boje.

Specijalni projekti

HP prenos sa papira na tkaninu

HP prenos sa papira na tkaninu (za svetlu ili belu tkaninu) predstavlja idealno rešenje za
pravljenje prilago

đ

enih majica od digitalnih fotografija.

SRWW

Preporu

č

eni papiri za štampanje

17