HP Deskjet 1010 Printer series - Osnovne informacije o papiru

background image

Osnovne informacije o papiru

U HP štampa

č

možete ubacivati papir razli

č

itog tipa ili veli

č

ine, uklju

č

uju

ć

i papir formata Letter ili

A4, foto-papir i koverte.

Ovaj odeljak sadrži slede

ć

e teme:

Preporu

č

eni papiri za štampanje

Ubacivanje medijuma

SRWW

15

background image

Preporu

č