HP Deskjet 1010 Printer series - USB veza

background image

USB veza

HP Deskjet 1010 series podržava zadnji USB 2.0 port velike brzine za povezivanje sa ra

č

unarom.

Povezivanje štampa

č

a sa USB kablom

1

.

Ubacite CD sa softverom štampa

č

a u CD-ROM disk jedinicu ra

č

unara.

NAPOMENA:

Ne povezujte štampa

č

sa USB kablom dok se to od vas ne zatraži.

2

.

Sledite uputstva na ekranu. Kada se to od vas zatraži, povežite štampa

č

sa ra

č

unarom tako što

ć

ete izabrati stavku

USB

na ekranu

Connection Options

(Opcije veze).

3

.

Sledite uputstva na ekranu.

Ako je instaliran softver štampa

č

a, štampa

č

ć

e raditi kao plug-and-play ure

đ

aj. Ako softver nije

instaliran, ubacite CD koji ste dobili uz štampa

č

i pratite uputstva na ekranu.

SRWW

USB veza

35

background image

36

Poglavlje

6

Mogu

ć

nost povezivanja

SRWW

background image

7