HP Deskjet 1010 Printer series - Povezivanje novog štampača

background image

Povezivanje novog štampa

č

a

Ako štampa

č

niste povezali sa ra

č

unarom ili sa ra

č

unarom želite da povežete neki novi štampa

č

istog modela, za podešavanje veze možete koristiti funkciju

Connect a new printer

(Povezivanje

novog štampa

č

a).

NAPOMENA:

Koristite ovaj metod ako ste ve

ć

instalirali softver štampa

č

a.

1

.

U zavisnosti od operativnog sistema, uradite nešto od slede

ć

eg:

Windows 8

: Na ekranu

Start

(Po

č

etak) kliknite desnim tasterom miša na praznu površinu i

na traci sa aplikacijama izaberite stavku

All Apps

(Sve aplikacije).

Windows 7

,

Windows Vista

i

Windows XP

: Na radnoj površini ra

č

unara, kliknite na

dugme

Start

, izaberite stavku

All Programs

(Svi programi), kliknite na stavku

HP

, a zatim

izaberite opciju

HP Deskjet 1010 series

.

2

.

Izaberite stavku

Printer Setup & Software

(Podešavanje štampa

č

a i softver).

3

.

Izaberite stavku

Connect a new printer

(Povezivanje novog štampa

č

a). Sledite uputstva na

ekranu.

34

Poglavlje

6

Mogu

ć

nost povezivanja

SRWW