HP Deskjet 1010 Printer series - Indeks

background image

Indeks

G

garancija 58

O

obaveštenja o propisima 67
On 5

P

papir

preporu

č

eni tipovi 16

period telefonske podrške

period za podršku 57

podrška za korisnike

garancija 58

posle perioda podrške 57
proces podrške 56

R

recikliranje

kertridži sa mastilom 65

regulatorna obaveštenja

regulatorni identifikacioni broj

modela 67

S

sistemski zahtevi 61

Š

štampanje

specifikacije 62

T

tehni

č

ke informacije

sistemski zahtevi 61
specifikacije štampanja 62
specifikacije u vezi sa zaštitom

životne sredine 61

telefonska podrška 56

Ž

životna sredina

Program brige o proizvodima

za zaštitu životne sredine
64

specifikacije u vezi sa zaštitom

životne sredine 61

background image