HP Deskjet 1010 Printer series - Štampanje dokumenata

background image

Štampanje dokumenata

Ubacivanje papira

1

.

Uverite se da je izlazno ležište otvoreno.

2

.

Uverite se da je papir uba

č

en u ulazno ležište.

Da biste odštampali dokument

1

.

U programu kliknite na dugme

Print

(Odštampaj).

2

.

Uverite se da je štampa

č

izabran.

3

.

Kliknite na dugme koje otvara dijalog

Properties

(Svojstva).

U zavisnosti od softverske aplikacije, ovo dugme

ć

e se zvati

Properties

(Svojstva),

Options

(Opcije),

Printer Setup

(Podešavanje štampa

č

a),

Printer Properties

(Svojstva štampa

č

a),

Printer

(Štampa

č

) i

Preferences

(Željene opcije).

4

.

Izaberite odgovaraju

ć

e opcije.

Na kartici

Layout

(Raspored) izaberite položaj

Portrait

(Uspravno) ili

Landscape

(Položeno).

Na kartici

Paper/Quality

(Papir/kvalitet), sa padaju

ć

e liste

Media

(Medijum) izaberite

odgovaraju

ć

i tip papira i kvalitet štampanja.

Kliknite na dugme

Advanced

(Više opcija) i sa padaju

ć

e liste

Paper Size

(Veli

č

ina papira)

izaberite odgovaraju

ć

u veli

č

inu papira.

5

.

Kliknite na dugme

OK

(U redu) da biste zatvorili dijalog

Properties

(Svojstva).

6

.

Kliknite na dugme

Print

(Odštampaj) ili

OK

(U redu) da biste po

č

eli da štampate.

Štampanje na obe strane

1

.

U softveru kliknite na dugme

Print

(Odštampaj).

2

.

Uverite se da je štampa

č

izabran.

3

.

Kliknite na dugme koje otvara dijalog

Properties

(Svojstva).

U zavisnosti od aplikacije softvera, ovo dugme

ć

e se zvati

Properties

(Svojstva),

Options

(Opcije),

Printer Setup

(Podešavanje štampa

č

a),

Printer Properties

(Svojstva štampa

č

a),

Printer

(Štampa

č

) ili

Preferences

(Željene opcije).

8

Poglavlje

3

Štampanje

SRWW

background image

4

.

Izaberite odgovaraju

ć

e opcije.

Na kartici

Layout

(Raspored) izaberite položaj

Portrait

(Uspravno) ili

Landscape

(Položeno).

Na kartici

Paper/Quality

(Papir/kvalitet), sa padaju

ć

e liste

Media

(Medijum) izaberite

odgovaraju

ć

i tip papira i kvalitet štampanja.

Kliknite na dugme

Advanced

(Više opcija) i iz padaju

ć

eg menija

Paper Size

(Veli

č

ina

papira) izaberite odgovaraju

ć

u veli

č

inu papira.

5

.

Na kartici

Layout

(Raspored) izaberite odgovaraju

ć

u opciju sa padaju

ć

e liste

Print on Both

Sides Manually

(Ru

č

no štampanje na obe strane).

6

.

Kliknite na dugme

OK

(U redu) da biste odštampali.

7

.

Kada se odštampaju parne stranice dokumenta, uklonite dokument iz izlaznog ležišta.

8

.

Pratite uputstva na ekranu, ponovo ubacite papir u ulazno ležište sa praznom stranom
okrenutom nagore a vrhom stranice nadole, a zatim kliknite na dugme

Continue

(Nastavi).

SRWW

Štampanje dokumenata

9