HP Deskjet 1010 Printer series - USB қосылымы

background image

USB қосылымы

Компьютерге

қ

осылу

ү

шін

HP Deskjet 1010 series принтері жоғары жылдамдықты артқы USB 2.0

портына қолдау көрсетеді.

Принтерді

ң

USB кабелімен қосу

1

.

Принтерді

ң

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

бар

ы

қ

шам

дискіні

компьютердегі

CD-ROM жетегіне

салыңыз.

ЕСКЕРІМ

:

USB кабелін принтерге нұсқау берілгенше жалғамаңыз.

2

.

Экранда

ғ

ы

н

ұ

с

қ

ауларды

орында

ң

ыз

. Сізге ұсынылғанда USB

экраныны

ң

Қ

осылым

параметрлері

та

ң

дап

құ

рыл

ғ

ыны

компьютерге

қ

осы

ң

ыз

.

3

.

Экранда

ғ

ы

н

ұ

с

қ

ауларды

орында

ң

ыз

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

орнатылса

, принтер «қосу және жұмыс істеу» құрылғысы

ретінде жұмыс істейді. Бағдарлама орнатылмаса, құрылғымен бірге берілген ықшам дискісін

салып, экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

KKWW

USB қосылымы 35

background image

36

Бап

6

Қ

осылым

KKWW

background image

7

М

ə