HP Deskjet 1010 Printer series - Жаңа принтер қосу

background image

принтерді

қ

осу

функциясын

пайдалану

ғ

а

болады

.

ЕСКЕРІМ

:

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

орнат

қ

ан

болса

ң

ыз

, мына әдісті пайдаланыңыз.

1

.

Операциялы

қ

ж

ү

йеге

қ

арай

келесі

ə

рекеттерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8:

Бастау

экранында

экранны

ң

бос

айма

ғ

ына

тінтуірді

ң

о

ң

жа

қ

т

ү

ймешігін

басып

, кейін бағдарлама панеліндегі

Барлы

қ

бардарламалар

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

Windows 7, Windows Vista

ж

ə

не

Windows XP: Компьютердің жұмыс үстелінде

Бастау

т

ү

ймесін

басып

,

Барлы

қ

ба

ғ

дарламалар

, одан кейін келесі тармақтарды таңдаңыз:

HP, HP Deskjet 1010 series

2

.

Принтерді

орнату

ж

ə

не

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

рал

параметрін

та

ң

да

ң

ыз

.

3

.

Жа

ң

а

принтер

қ

осу

параметрін

та

ң

да

ң

ыз

. Экрандағы нұсқауларды орындаңыз.

34

Бап

6

Қ

осылым

KKWW