HP Deskjet 1010 Printer series - Hewlett-Packard Company ескертулері

background image

Hewlett-Packard Company ескертулері

Осы

жерде

қ

амтыл

ғ

ан

м

ə

ліметтер

ескертусіз

ө

згертіледі

.

Барлы

қ

құқ

ы

қ

тары

қ

ор

ғ

ал

ғ

ан

. Авторлық құқық арқылы рұқсат етілген жағдайлардан басқа кезде,

Hewlett-Packard компаниясының жазбаша рұқсатынсыз осы материалды көшіруге, өңдеуге

немесе аударуға тыйым салынады. HP өнімдері мен қызметтеріне арналған кепілдіктер ғана

осындай өнімдер мен қызметтермен бірге келетін нақты кепілдеме ережелерін орындау үшін

орнатылады. Осы жердегі ешбір мәлімет қосымша кепілдемеге негізделген түрде

тұспалданбайды. HP компаниясы осы жерде қамтылған техникалық немесе өңделетін қателер

не қосылмаған ерекшеліктер үшін жауапты болмайды.

© 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 және Windows 8 — Майкрософт

корпорациясының АҚШ мемлекетінде тіркелген сауда белгілері.

60

Қ

осымша

а

Техникалы

қ

м

ə

ліметтер

KKWW

background image

Техникалы

қ