HP Deskjet 1010 Printer series - Химиялық заттар

background image

Химиялы

қ

заттар

HP компаниясы REACH (

за

ң

нама

ЕС

№1907/2006, Еуропалық одақ пен ЕО кеңесі қабылдаған)

сияқты құқықтық талаптарға сәйкес келетін өнімдерде қамтылатын химиялық заттар туралы

пайдаланушыларға хабарлау туралы міндеттемені мойнына алады. Өнімге арналған химиялық

заттар туралы ақпарат есебін келесі веб-сайттан табуға болады:

www.hp.com/go/reach

.

Қ

ауіпті

заттарды

шектеу

(Украина)

Қ

ауіпті