HP Deskjet 1010 Printer series - Кіріс науасының көлемі

background image

науасыны

ң

к

ө

лемі

Қ

арапайым

қ

а

ғ

аз

пара

қ

тары

(80 г/м2 [20 фунт]): 50-ге дейін

Хат

қ

алталар

: 5-ке дейін

Индекс

карталары

: 20-ға дейін

KKWW

Техникалы

қ

сипаттамасы

61

background image

Фотосурет

қ

а

ғ

азыны

ң

пара

қ

тары

: 20-ға дейін

Шы

ғ

ыс

науасыны

ң

к

ө

лемі

Қ

арапайым

қ

а

ғ

аз

пара

қ

тары

(80 г/м2 [20 фунт]): 30 бетке дейін

Хат

қ

алталар

: 5-ке дейін

Индекс

карталары

: 10-ға дейін

Фотосурет

қ

а

ғ

азыны

ң

пара

қ

тары

: 10-ға дейін

Қ

а

ғ

аз

ө

лшемі

Қ

олдау

к

ө

рсетілетін

медиа

ө

лшемдеріні

ң

ая

қ

тал

ғ

ан

тізімін

ба

ғ

дарламалы

қ

жаса

қ

тамасынан

к

ө

рі

ң

із

.

Қ

а

ғ

аз

салма

ғ

ы

Қ

арапайым

қ

а

ғ

аз

: 64-90 г/м² (16-24 фунт)

Хат

қ

алталар

: 75-90 г/м² (20-24 фунт)

Карталар

: 200 г/м² (110-фунт ең көп индекс) дейін

Фотосурет

қ

а

ғ

азы

: 280 г/м² (75 фунт) дейін

Басып

шы

ғ

ару

сипаттары

Басып

шы

ғ

ару

жылдамды

ғ

ы

құ

жатты

ң

к

ү

рделілігіне

байланысты

ə

рт

ү

рлі

болады

Ə

діс

: қажет болғанда таматын термо сия

Тіл

: PCL3 GUI

Басып

шы

ғ

ару

ажыратымдылы

ғ

ы

Жоба

режимі

Т

ү

сті

кіріс

/қара түс беру: 300 x 300 нүкте/дюйм

Шы

ғ

ыс

(Қара/Түсті): Автоматты

Қ

алыпты

режим

Т

ү

сті

кіріс

/қара түс беру: 600 x 300 нүкте/дюйм

Шы

ғ

ыс

(Қара/Түсті): Автоматты

К

ə

дімгі