HP Deskjet 1010 Printer series - Картридж ресурсы

background image

Картридждер

ресурстары

бойынша

қ

осымша

а

қ

паратты

алу

ү

шін

www.hp.com/go/

learnaboutsupplies

веб

-сайтына өтіңіз.