HP Deskjet 1010 Printer series - Техникалық сипаттамасы

background image

сипаттамасы

Осы

б

ө

лімде

HP Deskjet 1010 series техникалық сипаттамалары берілген. Қосымша өнім

сипаттамаларын алу үшін

www.hp.com/support

сайтында

ғ

ы

Ө

нім

туралы

м

ə

ліметтер

пара

ғ

ын

қ

ара

ң

ыз

.

Ж

ү

йе

қ