HP Deskjet 1010 Printer series - Техникалық мәліметтер

background image

Техникалы

қ

м

ə

ліметтер

Осы

б

ө

лімде

берілген

HP Deskjet 1010 series техникалық сипаттамалары және халықаралық

ережелер мәліметін қараңыз.

Қ

осымша

а

қ

паратты

HP Deskjet 1010 series өнімімен бірге берілген құжаттан қараңыз.

Осы

б

ө

лімде

т

ө

мендегідей

та

қ

ырыптар

бар

:

Hewlett-Packard Company ескертулері

Техникалы

қ

сипаттамасы

Қ

орша

ғ

ан

ортаны

қ

ор

ғ

айтын

ө

нім

ба

ғ

дарламасы

За

ң

ды

хабарламалар

KKWW

59