HP Deskjet 1010 Printer series - Сия картридждерін ауыстыру

background image

картридждерін

ауыстыру

1

.

Қ

уатты

ң

қ

осулы

т

ұ

р

ғ

анын

тексері

ң

із

.

2

.

Қ

а

ғ

азды

салы

ң

ыз

.

3

.

Ескі

картриджді

алып

таста

ң

ыз

.

а

.

Картриджге

кіру

есігін

ашы

ң

ыз

да

, басып шығару каретасының принтердің ортасына

қарай жылжуын күтіңіз.

ə

.

Картриджді

босату

ү

шін

т

ө

мен

басып

, оны ұясынан шығарып алыңыз.

4

.

Жа

ң

а

картридж

салы

ң

ыз

.

а

.

Картриджді

орауыштан

шы

ғ

ары

ң

ыз

.

KKWW

Сия

картридждерін

ауыстыру

27

background image

ə

.

Қ

ыз

ғ

ылт

тарту

ілмегін

қ

олданып

пластикалы

қ

таспаны

алып

таста

ң

ыз

.

б

.

Ол

орнына

тырс

етіп

салын

ғ

анша

картриджді

ұ

ясына

қ

арай

сыр

ғ

ыты

ң

ыз

.

в

.

Картриджге

кіру

есігін

жабы

ң

ыз

.

ЕСКЕРІМ

:

Жа

ң

а

картриджді

орнат

қ

аннан

кейін

құ

жатты

басып

шы

ғ

ар

ғ

ан

кезде

картридждерді

туралауды

HP принтер бағдарламалық құралы сұрайды.

28

Бап

5

Сия

картридждерімен

ж

ұ

мыс

істеу

KKWW

background image

Жал

ғ

ыз

картридж

режимін

пайдалану

HP Deskjet 1010 series принтерін бір картриджбен ғана пайдалану үшін, жалғыз картриджді

режимді пайдаланыңыз. Сия картриджі орнынан шығарылған кезде, жалғыз картриджді режим

іске қосылады.

ЕСКЕРІМ

:

HP Deskjet 1010 series принтері жалғыз картриджді режимде жұмыс істегенде,

экранда хабар көрсетіледі. Хабар көрсетілсе және өнімге екі басып шығару картриджі

орнатылса, пластикалық таспаның қорғаныш бөлігінің басып шығару картриджінен алынғанын

тексеріңіз. Пластик таспа басып шығару картриджінің түйіспе беттерін жауып қалса, өнім

орнатылған басып шығару картриджін анықтай алмайды.

Жал

ғ

ыз

картриджді

режимнен

шы

ғ

у

Жал

ғ

ыз

картриджді

режимнен

шы

ғ

у

ү

шін

HP Deskjet 1010 series ішіндегі қара және үш