HP Deskjet 1010 Printer series - Жалғыз картридж режимін пайдалану

background image

түсті картридждерді орнатыңыз.

KKWW

Жал

ғ

ыз

картридж

режимін

пайдалану

29

background image

Картриджіні

ң

кепілдігі

туралы

м

ə

лімет

HP сия картриджінің кепілдігі өнім тағайындалған НР басып шығару құрылғысында

пайдаланылғанда қолданыста болады. Осы кепілдіктің күші қайта толтырылған, қайта

өңделген, жөнделген, дұрыс пайдаланылмаған немесе қолдан жасалған НР сия өнімдеріне

қатысты қолданылмайды.

Кепілдік

кезінде

НР

сиясы

таусылып

қ

алмаса

ж

ə

не

кепілдік

к

ү

ніні

ң

со

ң

ына

жетпесе

, ол өнімге

қолданылады. ЖЖЖЖ/АА/КК пішімінде берілген кепілдік мерзімінің аяқталу күнін өнімнен

көруге болады:

Принтерді

ң

HP шектеулі кепілдік мәлімдемесін өніммен бірге келген басып шығарылған

құжаттардан қараңыз.

30

Бап

5

Сия