HP Deskjet 1010 Printer series - Анықталған сия деңгейлерін тексеру

background image

картридждеріндегі

сия

ə

рт

ү

рлі

ə

дістегі

басып

шы

ғ

ару

процесінде

пайдаланылады

, олар басып шығаруға принтер мен картриджді дайындайтын, басып шығару

саңылауларының таза болуын және сияның тегіс ағуын қамтамасыз ететін басып шығару

механизмінің қызметін қамтиды. Оған қоса, пайдаланылғаннан кейін, қалдық сия картриджде

қалып қояды. Қосымша ақпаратты

www.hp.com/go/inkusage

сайтынан

қ

ара

ң

ыз

.

24

Бап

5

Сия

картридждерімен

ж

ұ

мыс

істеу

KKWW

background image

Сия

жабды

қ

тарына

тапсырыс

беру

Картридждар

ғ

а

тапсырыс

берместен

б

ұ

рын

, картридждың дұрыс нөмірін табыңыз.

Принтердегі

картридж

н

ө

мірін

табы

ң

ыз

.

Картридж

н

ө

мірі

картриджды

ң

кіріс

есігінде

орналас

қ

ан

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

ба

ғ

дарламасында

ғ

ы

картридж

н

ө

мірін

табу

1

.

Операциялы

қ

ж

ү

йе

ң

ізге

байланысты

принтерді

ң

ба

ғ

дарламалы

қ

жаса

қ

тамасын

ашу

ү

шін

келесілерді

ң

бірін

орында

ң

ыз

:

Windows 8:

Пуск

(Бастау) экранында экрандағы бос аймақты тінтуірдің оң жағымен

басып, бағдарламалар панеліндегі

Все

программы

(Барлық бағдарламалар) түймесін

басып, кейін принтер аты бар белгішені басыңыз.

Windows 7, Windows Vista

ж

ə

не

Windows XP: Компьютердің жұмыс үстелінен

Пуск

(Бастау) түймешігін басыңыз,

Все

программы

(Барлық бағдарламалар) басыңыз, HP

басы

ң

ыз

, HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

ж

ə

не

HP Deskjet 1010 series

басы

ң

ыз

2

.

принтер

ба

ғ

дарламалы

қ

құ

ралы

ба

ғ

дарламасында

Д

ү

кен

т

ү

ймешігін

басып

,

Жабды

қ

тар

ғ

а

арнал

ғ

ан

интернет

-дүкен

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

Осы

сілтемені

пайдалан

ғ

анда

д

ұ

рыс

картридж

н

ө

мірі

пайда

болады

.

Т

ү

пн

ұ

с

қ

алы

қ