HP Deskjet 1010 Printer series - Қоңырауды қою

background image

ырауды

қ

ою

Компьютер

мен

принтерді

ң

алдында

отыр

ғ

анда

HP қолдау қызметіне қоңырау шалыңыз. Мына

ақпараттарды беруге дайын болыңыз:

Ө

нім

атауы

(HP Deskjet 1010, HP Deskjet Ink Advantage 1015 сияқты принтерде орналасқан)

Құ

рыл

ғ

ы

н

ө

мірі

(картриджге кіру есігінде орналасқан)

Сериялы

қ

н

ө

мірі

(принтердің артқы немесе астыңғы жағында орналасады)

Жа

ғ

дай

туында

ғ

анда

пайда

болатын

хабарламалар

Мына

с

ұ

ра

қ

тар

ғ

а

жауаптар

:

Б

ұ

рын

м

ұ

ндай

жа

ғ

дай

туындады

ма

?

Қ

айта

жасай

аласыз

ба

?

Осы

жа

ғ

дай

бастал

ғ

анда

компьютерге

жабды

қ

немесе

ба

ғ

дарламалы

қ

жаса

қ

тама

қ

ос

қ

ан

жо

қ

сыз

ба

?

Б

ұ

л

жа

ғ

дайды

ң

алдында

бір

н

ə

рсе

болды

ма

(мысалы, найзағай ойнады, принтерді

жылжытты, т.б.)?

Қ

олдау

к

ө

рсету

телефон

н

ө

мірлері