HP Deskjet 1010 Printer series - HP компаниясының телефонмен қолдау қызметі

background image

HP компаниясының телефонмен қолдау қызметі

Телефонны

ң

қ

олдау

к

ө

рсету

параметрлері

ж

ə

не

қ

ол

жетімділігі

құ

рыл

ғ

ы

, ел/аймақ және тіл

бойынша әр түрлі болады.

Осы

б

ө

лімде

т

ө

мендегідей

та

қ

ырыптар

бар

:

Телефонмен

қ

олдау

к

ө

рсету

мерзімі

Қ

о

ң

ырауды

қ

ою

Қ

олдау

к

ө

рсету

телефон

н

ө

мірлері

Телефонмен

қ

олдау

к

ө

рсету

мерзімінен

кейін

56

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

Телефонмен

қ

олдау

к

ө

рсету

мерзімі

Солт

ү

стік

Америка

, Азиялық Тынық мұхит аймағы және Латын Америкасы (Мексиканы қоса)

елдерінде бір жылға телефонмен қолдау көрсетіледі. Еуропадағы, Таяк Шығыс пен Аврикадағы