HP Deskjet 1010 Printer series - Қосымша кепілдік параметрлері

background image

параметрлері

Қ

осымша

т

ө

леу

ар

қ

ылы

HP Deskjet 1010 series үшін кеңейтілген қызметтік жоспарларды алуға

болады.

www.hp.com/support

торабына

ө

тіп

, еліңізді/аймағыңызды және тіліңізді таңдап,

кеңейтілген қызметтік жоапарлар туралы ақпаратты кепілдік аймағынан алыңыз және

қызметтер туралы мәліметтерді оқыңыз.

58

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

а