HP Deskjet 1010 Printer series - Принтер кареткасын тазалау

background image

кареткасын

бітеп

т

ұ

р

ғ

ан

қ

а

ғ

аз

сия

қ

ты

кез

келген

нысанды

алып

таста

ң

ыз

.

Қ

осымша

а

қ

паратты

Қ

а

ғ

аз

кептелістерін

жою

42

-

бетте

б

ө

лімінен

қ

ара

ң

ыз

.

ЕСКЕРІМ

:

Кептелген

қ

а

ғ

азды

алып

тастау

ү

шін

кез

келген

құ

ралды

немесе

бас

қ

а

құ

рыл

ғ

ыларды

пайдаланба

ң

ыз

. Принтер ішінен кептелген қағазды алғанда әрқашан сақ

болыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз

.

KKWW

Принтер

кареткасын

тазалау

49

background image

А

қ

аулы

ғ

ы

бар

картриджді

аны

қ

тау

Бір

картриджде

а

қ

аулы

қ

бар

екенін

тексеру

ү

шін

келесіні

орында

ң

ыз

:

1

.

Қ

ара

картриджді

алып

тастап

, картриджге кіру есігін жабыңыз.

2

.

Та

ғ

ы

картридж

а

қ

аулы

ғ

ы

туралы

хабар

алса

ң

ыз

ж

ə

не

Қ

осу

т

ү

йме

шамы

жылдам

жыпылы

қ

таса

, үш түсті картриджді ауыстырыңыз.

Қ

осу

т

ү

йме

шамы

жыпылы

қ

тап

т

ұ

рмаса

,