HP Deskjet 1010 Printer series - Принтердегі ақау

background image

Принтердегі

а

қ

ауды

жою

Принтерді

ө

шірі

ң

із

ж

ə

не

қ

осы

ң

ыз

. Егер ақау жойылмаса, НР компаниясына хабарласыңыз.

Анықтама алу үшін HP қолдау қызметіне хабарласыңыз

.

52

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

Сия

картриджіндегі

а

қ

ау

Алдымен

картриджді

алып

таста

ң

ыз

ж

ə

не

оны

қ

айта

салы

ң

ыз

. Бұл жұмыс істемесе, картридж

контактілерін тазалаңыз. Егер мәселе әлі шешілмесе, картридждерді ауыстырып көріңіз.

Қосымша ақпарат алу үшін

Сия

картридждерін

ауыстыру

27

-

бетте

б

ө

лімін

қ

ара

ң

ыз

.

Сия

картриджіні

ң

т

ү

йіспелерін

тазалау

ЕСКЕРТУ

:

Тазалау

процесі

бірнеше

минутты

ғ

ана

алады

. Сия картридждерінің принтерге

мүмкіндігінше қайта орнатылғанына көз жеткізіңіз. Сия картридждерін принтердің сыртында 30

минуттан көп уақыт бойы қалдыру ұсынылмайды. Бұл басып шығару механизміне де және сия

картриджіне де зақым келтіруі мүмкін.

1

.

Қ

уат

қ

осулы

т

ұ

р

ғ

анын

тексері

ң

із

.

2

.

Картриджге

кіру

есігін

ашы

ң

ыз

да

, басып шығару каретасының принтердің ортасына қарай

жылжуын күтіңіз.

3

.

Компьютер

экранында

ғ

ы

қ

ате

туралы

хабарда

к

ө

рсетілген

сия

картриджін

алып

таста

ң

ыз

.

4

.

Сия

картриджіні

ң

астын

жо

ғ

ары

қ

аратып

екі

жа

ғ

ынан

ұ

ста

ң

ыз

ж

ə

не

сия

картриджіні

ң

электр

т

ү

йіспелерін

табы

ң

ыз

.

Электр

байланыстары

- сия картриджіндегі алтын түстес кішкентай нүктелер.

5

.

Т

ү

йіспелерді

құ

р

ғ

а

қ

ма

қ

таны

немесе

т

ү

ксіз

ш

ү

берекпен

с

ү

рті

ң

із

.

ЕСКЕРТУ

:

Абай

болы

ң

ыз

, тек түйіспелерді сүртіңіз және сияны немесе басқа бөтен

заттарды картридждің басқа жеріне жақпаңыз.

KKWW

Сия