HP Deskjet 1010 Printer series - Ақаулығы бар картриджді анықтау

background image

қара картриджді ауыстырыңыз.

3

.

Картриджге

кіру

есігін

жабы

ң

ыз

.

4

.

Құ

жатты

басып

шы

ғ

ару

ғ

а

ə

рекет

жаса

ң

ыз

.

5

.

Ə

лі

де

картридж

а

қ

аулы

ғ

ы

туралы

хабарды

к

ө

ріп

т

ұ

рса

ң

ыз

, қара картриджді ауыстырыңыз.

50

Бап

7

М

ə

селені

шешу

KKWW

background image

Науаларды

дайындау

Шы

ғ

ару

науасын

ашу

Басып

шы

ғ

аруды

бастау

ү

шін

шы

ғ

ару

науасын

ашу

қ

ажет

.

Картриджді

алатын

есікті

жабу

Басып

шы

ғ

аруды

бастау

ү

шін

картриджді

ң

кіріс

есігі

жабы

қ

болуы

керек

.

Қосымша ақпарат алу үшін желіге өту мақсатында осы жерді басыңыз

.

KKWW