HP Deskjet 1010 Printer series - Фотосуреттерді басып шығару

background image

/дюйм өлшемінде басып шығару

ашылмалы

тізімінен

та

ң

да

ң

ыз

. Сұр реңкте Ең көп нүкте/дюйм ажыратымдылығын басып

шығарғыңыз келсе,

С

ұ

р

ре

ң

кте

басып

шы

ғ

ару

ашылмалы

тізімінен

Жо

ғ

ары

сапалы

с

ұ

р

ре

ң

кі

параметрін

та

ң

да

ң

ыз

.

5

.

Сипаттар

диалогты

қ

терезесіне

оралу

ү

шін

ОК

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

6

.

Басып

шы

ғ

ару

диалогты

қ

терезесінде

OK

т

ү

ймешігін

басып

,

Басып

шы

ғ

ару

немесе

OK

т

ү

ймешігін

басы

ң

ыз

.

ЕСКЕРІМ

:

Басып

шы

ғ

ару

ая

қ

тал

ғ

аннан

кейін

пайдаланылма

ғ

ан

фотосурет

қ

а

ғ

азын

кіріс

науасынан

жойы

ң

ыз

. Фотосурет қағазын бұратылмайтындай етіп орнатыңыз, дұрыс

орналастырмау басып шығару сапасының төмендеуіне әкеп соғуы мүмкін.

10

Бап

3

Басып

шы

ғ

ару

KKWW

background image

Хат

қ

алталарды

басып

шы

ғ

ару

HP Deskjet 1010 series кіріс науасына бір немесе бірнеше хатқалталар салуға болады.

Жылтырақ немесе бедерлі хатқалталарды немесе қыстырғыштары мен терезелері бар